De   Lanteern   is   een   amateur-toneelvereniging   te   Kachtem   bestaande   uit   een   50-tal   enthousiaste   medewerkers (bestuur, acteurs en technici) die jaarlijks tal van activiteiten naar het publiek brengen. Sinds   1951   werden   meer   dan   200   verschillende   producties   naar   voor   gebracht   in   alle   genres:   kerstspelen, passiespelen,    operettes,    tropenstukken,    komedies,    toneelspelen,    jongerentoneel,    wagenspelen,    komische thrillers, theaterwandelingen, drama’s, eigen creaties, tragi-komedies, volkstoneel, ... Kortom,   toneel   dat   de   toeschouwers   aanspreekt,   waarin   de   mensen   zichzelf   of   anderen   kunnen   terugvinden. Een lach en een traan, een rustpauze in de drukke en haastige maatschappij. Laatste aanpassing: 15/11/20118